W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Regulamin konkursu Stypendialnego ERS 2020

włącz .

Regulamin Konkursu na dofinansowanie edukacji ze środków Funduszu Stypendialnego PTChP w 2020 roku

 1. Fundusz Stypendialny tworzony jest ze środków finansowych przekazywanych PTChP przez European Respiratory Society (ERS) w ramach umowy o podwójnym członkostwie.
 1. Z Funduszu Stypendialnego mogą korzystać członkowie obu towarzystw, tj. PTChP i ERS, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską oraz wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PTChP i ERS.
 1. Środki Funduszu Stypendialnego mogą być przeznaczone na dofinansowanie indywidualnego uczestnictwa Członka PTChP/ERS w aktywnościach edukacyjnych organizowanych przez ERS takich jak:
 2. kursy, seminaria, konferencje
 3. konferencja Lung Science Conference
 4. egzamin HERMES
 5. szkoła letnia ERS
 6. płatne kursy/sesje podczas Kongresu ERS
 7. opłata rejestracyjna za udział w Kongresie ERS w przypadku prezentacji doniesienia w następującej gradacji: oral presentation, poster discussion, thematic poster session, poster display.
 1. Dofinansowanie obejmuje opłatę rejestracyjną oraz inne (przejazd i zakwaterowanie z wyłączeniem pkt. 3 ustęp g).
 1. Podstawą dofinansowania edukacji ze środków Funduszu Stypendialnego jest indywidualna aplikacja Członka PTChP/ERS złożona pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Biura PTChP w Warszawie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 1. Osoby ubiegające się o stypendium ze środków Funduszu Stypendialnego PTChP, dalej zwane Aplikującymi, muszą spełniać następujące warunki:
 2. czynne członkostwo w PTChP/ERS, potwierdzone opłaconą składką za rok, w którym składana jest aplikacja
 3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji z PTChP/ERS w celach statutowych oraz związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Aplikacja konkursowa musi zawierać:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem udziału w wydarzeniu
 2. określenie rodzaju wydarzenia
 3. deklarację samodzielnego opłacenia pozostałych kosztów udziału w wydarzeniu bez dodatkowego sponsoringu firm farmaceutycznych i sprzętowych
 4. zobowiązanie do zwrotu otrzymanego dofinansowania w przypadku nieuczestniczenia w wydarzeniu (brak certyfikatu uczestnictwa)
 5. zobowiązanie do przygotowania prezentacji związanej z tematyką odbytego szkolenia na doroczne spotkanie Polskiej Grupy ERS
 6. klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PTChP na potrzeby realizacji konkursu stypendialnego.
 1. Termin składania aplikacji zostaje podany na stronie internetowej PTChP (www.ptchp.org)
 1. Komisję Konkursową stanowi trzech recenzentów: Prezes PTChP, Przewodniczący Komisji Nagród i Odznaczeń PTChP oraz Delegat Narodowy ERS, którzy opiniują aplikacje przygotowane przez Biuro ZG PTChP.

9.Recenzje Komisji Konkursowej zawierają ocenę punktową w skali od 0 do 100 pkt. stanowiącą średnią arytmetyczną z punktacji każdego z trzech recenzentów.

Aplikacje są oceniane według następujących kryteriów:

 1. działalność naukowa (publikacje z IF, z listy MNiSW, udział w grantach) - 0-50 pkt.
 2. działalność edukacyjna (wykłady na zjazdach, konferencjach i kursach, ukończone kursy i szkolenia) - 0-20 pkt.
 3. działalność na rzecz PTChP i ERS (aktywność w oddziałach regionalnych i sekcjach specjalistycznych PTChP) - 0-30 pkt.
 1. Do średniej oceny punktowej uzyskanej w ten sposób dodawane są punkty bonusowe:
 2. + 10% uzyskanych punktów dla członków poniżej 35 roku życia,
 3. + 50% uzyskanych punktów dla laureatów trzech pierwszych miejsc konkursów na najlepsze prace oryginalne zgłoszone na ostatni zjazd PTChP.
 1. Listę członków PTChP/ERS, którym przyznano dofinansowanie szkolenia w opisanym trybie zatwierdza Zarząd Główny PTChP w drodze głosowania.

Od decyzji Zarządu Głównego w sprawie zatwierdzenia listy nagrodzonych dofinansowaniem nie przysługuje odwołanie.

 1. Opłata za udział w wydarzeniu dokonywana przez PTChP na rzecz Aplikującego następuje w formie imiennego przelewu na konto ERS (dotyczy opłaty rejestracyjnej i zakwaterowania). Ewentualny zwrot kosztów podróży następuje przelewem na konto Aplikującego po przedstawieniu stosownych biletów.
 1. Potwierdzeniem zrealizowania szkolenia przez Aplikującego jest certyfikat ukończenia kursu/szkolenia, przesłany drogą elektroniczną (w postaci zeskanowanego dokumentu) w ciągu 14 dni od jego otrzymania przez Aplikującego do Biura PTChP. Brak przesłania certyfikatu jest równoznaczny z nieodbyciem szkolenia i zobowiązuje do zwrotu kosztów stypendium przez Aplikującego w terminie do 30 dni od wezwania przez Biuro PTChP.

                                                                                                                      Prezes PTChP