W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Sprawozdanie z IX-tej Polsko-Francuskiej Konferencji Pulmonologicznej

włącz .

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc-Oddział Zachodniopomorski
Szczecin, 3-4 października  2014r.

Grzegorz Zioło
Monika Szaj

sprawozdanie01

W dniach 3-4 października 2014r. odbyła się po raz pierwszy w Szczecinie IX Polsko-Francuska Konferencja Pulmonologiczna z udziałem francuskich i polskich lekarzy. Założycielem konferencji  i podjętej inicjatywy był świętej pamięci prof. Jan Zieliński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz prof. François Bonnaud z Service de Pneumologie z Centre Hospitalier et Universitaire, Limoge.


Kierownikami naukowymi tego spotkania byli prof. Joanna Domagała Kulawik –z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz  prof. Tomasz Grodzki -kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Trud organizacyjny podjęli  dr n. med. Grzegorz Zioło i dr n. med. Monika Szaj z III Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie.  
W trakcie Konferencji wykłady i dyskusje prowadzone były  w języku francuskim z wyjątkiem dyskusji
Prof. Tomasza Grodzkiego prowadzonej w języku angielskim, dotyczącej transplantacji płuc w ośrodku szczecińskim.

Pulmonologia jest specjalnością bardzo szybko rozwijającą się, w tej dziedzinie prowadzone są liczne badania kliniczne, a ich wyniki wpływają szybko na zmiany w zaleceniach diagnostycznych i leczniczych.  Uzasadnia to konieczność organizowania konferencji mających na celu wymianę doświadczeń i poglądów medycznych, własnych  przemyśleń, których efektem jest właściwa opieka nad chorymi. Konferencja Polsko –Francuska służy także polepszeniu znajomości języka francuskiego, integracji środowisk medycznych oraz przyczyniła się do promocji regionu i miasta.

Dnia 3 października Konferencja rozpoczęła się tradycyjnie od  zwiedzania Szczecina z przewodnikiem francuskojęzycznym. Gościom zostały zaprezentowane Wały Chrobrego, centrum Szczecina i  Zamek Książąt Pomorskich. Uroczyste otwarcie miało miejsce w Muzeum Historii Szczecina w budynku Starego Ratusza przy ulicy Mściwoja II 8.

Dr Monika Szaj  i dr Grzegorz Zioło o godz.17.00 przywitali uroczyście gości  i odczytali listy z życzeniami udanej Konferencji od Pana Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz od Pana Sébastient Reymond, Attaché Scientifique et Universitaire z Ambasady Francji w Warszawie. List z życzeniami udanego spotkania przesłał Prezes PTChP  Prof. Władysław Pierzchała.
Po uroczystym otwarciu historyk, szczecinianin Pan Ryszard Kotla przedstawił dzieje naszego miasta i jego związków z  Francją. Szczególnie w sposób bardzo interesujący przedstawił  okres napoleoński.
Punktem finałowym otwarcia był recital śpiewającej w języku francuskim Pani Ewy Kabsy oraz koncert fortepianowy. Sceneria i akustyka sali muzeum były dodatkowym uzupełnieniem do wspaniale wykonanych utworów francuskich i polskich. Następnie jak co roku odbyły się warsztaty językowe prowadzone przez Panią mgr Barbarę Sudrawską - Zielonkę. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja ufundowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w restauracji ,,U Wyszaka’’.

W dniu 4 października o godzinie 9.00 otwarcia Konferencji dokonała Pani Profesor Joanna Domagała Kulawik rozpoczynając wykładem In Memorial Pana Prof. Jana  Zielińskiego. Profesor Zieliński był wybitnym pulmonologiem, inicjatorem naszych spotkań, propagatorem i organizatorem przesiewowych  badań czynnościowych płuc, nakierowanych na rozpoznanie POCHP. Profesor Jan Zieliński był autorem wielu prac o POChP i sercu płucnym,  znacząco wpłynął  on na rozwinięcie domowego leczenia tlenem wPolsce.

W pierwszej części Konferencji przedstawiona została tematyka przeszczepienia płuc. Wykłady rozpoczął zaproszony Pan Prof. Pierre Bonnette z wiodącego Ośrodka Transplantacyjnego Płuc we Francji -Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ze szpitala Foch w Suresnes. Podzielił się doświadczeniami dokonania 650 przeszczepów w swoim ośrodku od 1988r. Wiemy, że w Polsce są dwa aktualnie aktywne ośrodki przeszczepienia płuc, ośrodek w  Zabrzu, wykonano w nim około 100 przeszczepień oraz w Szczecinie, gdzie wykonano 18 transplantacji płuc zarówno mono i bipulmonalnej.

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Szczecinie-Zdunowie jest ośrodkiem bardzo prężnie rozwijającym się, Pani dr Monika Szaj przedstawiła jej dokonania. Po tych wykładach rozwinęła się bardzo interesująca debata. Została nawiązała chęć współpracy  pomiędzy Szpitalem Foch, a  szczecińskim ośrodkiem transplantacyjnym płuc. Należy podkreślić, że na pulmonologów spoczywa największa rola przy pierwszych kwalifikacjach potencjalnych biorców do przeszczepienia płuc. To pulmonolodzy są pierwszymi i najważniejszymi lekarzami, którzy prowadzą pacjentów. Podczas dyskusji m.in. wnioskowano o wcześniejsze zgłaszanie przez pulmonologów pacjentów do wstępnej kwalifikacji celem szybkiego wpisania chorych  na listę oczekujących do przeszczepu. O tym mówi tzw. okno przeszczepowe, czyli optymalny czas na przeszczepienie płuc. Czyli tak, aby nie było za wcześnie i za późno jak np. w przypadku pacjentów z włóknieniem idiopatycznym płuc, gdzie należy zgłosić pacjentów już w samym momencie rozpoznania choroby podstawowej. Następne omawiane tematy  dotyczyły mukowiscydozy. Ciekawą prezentację przedstawiła Pani dr Justyna Milczewska z Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Temat dotyczył problemów infekcji Pseudomonas aeruginosa w zakażeniach krzyżowych, zwłaszcza szczepami wykazującymi oporność wielolekową.
Kolejnym tematem były zagadnienia gruźlicy, jej leczenie w przypadku choroby wielolekoopornej (MDR).Temat prezentował prof. Claire Andrejak -Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii w Amiens.
Pani dr Martyna Pieniążek - UM Wrocław, przedstawiła  przypadek  kliniczny gruźlicy krtani oraz gałki ocznej. Pan Profesor Louis Jean Couderc –Hopital Foch, Suresnes -przedstawił temat ziarniakowatości płucnej i deficytów immunologicznych.
Następne omówiono badania naukowe w temacie  nanocząstek inhalacyjnych, limfocytów pęcherzykowych, fenotypów astmy i zaburzeń metabolizmu związków azotowych i ich znaczenia na funkcję układu oddechowego.

W części naukowej konferencji uczestniczyło około 45 lekarzy z Polski i z Francji. Bardzo interesujące dyskusje, oczywiście w języku francuskim, były prowadzone po każdym z wykładów.
O godzinie 16.30 Pani prof. Joanna Domagała –Kulawik zakończyła Konferencję. Wykładowców i uczestników zaprosiliśmy na kawę do kawiarni Caffe 22 oraz na pożegnalną kolację w restauracji „Na Kuńcu korytarza” w Zamku Książąt Pomorskich.

sprawozdanie02

sprawozdanie03

sprawozdanie04

sprawozdanie05

sprawozdanie06


Współorganizatorami IX Pulmonologicznej Konferencji Polsko-Francuskiej byli:
Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Oddział III Gruźlicy i Chorób Płuc Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego Szczecin –Zdunowo,  Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM, Okręgowa Izba Lekarska, Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz Miasto Szczecin.
            Wielką przychylność i duże wsparcie finansowe otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz  z Francji przez Stowarzyszenie z Limousin, Pomocy Osobom z Niewydolnością Oddechową (L’Association Limousine d’Aide aux Insuffisants Respiratoires –ALAIR), oraz innych firm wymienionych w programie konferencji.

sprawozdanie07

W ocenie organizatorów potwierdzanej przez uczestników poziom Konferencji był bardzo wysoki, a organizacja jej została oceniona na bardzo dobry.  

 


Przewodniczący PTChP Oddział Zachodniopomorski,  dr n. med. Grzegorz Zioło,   telefon kontaktowy 601582091.